Golden Circles

Golden Circles to model biznesowy opracowany przez Simona Sineka, który opisuje skuteczne podejście do komunikacji i marketingu. W skrócie model ten sugeruje, że najlepiej sprzedawać produkty lub usługi, które są oparte na „dlaczego”, czyli misji i wartościach firmy. Firma powinna skupić się na trzech elementach: co robi, dlaczego to robi oraz dla kogo to robi.

W odniesieniu do pracy lidera, model Golden Circles pozwala określić Twoje “Why”, czyli dlaczego jesteś liderką/liderem i czego w związku z tym mogą oczekiwać od Ciebie członkowie zespołu.

Krok 1:
WHY - dlaczego

Odnosi się do głębokiego powodu Twojej pracy (lub istnienia firmy, jej misji). „Why” stanowi fundament dla wszystkich działań i jest odpowiedzią na pytanie „po co?” działasz w dany sposób. W przypadku skutecznej realizacji „why” firmy są w stanie budować silne zaangażowanie i lojalność ze strony swoich klientów; a kiedy Ty, jako liderka/lider rozumiesz dlaczego i po co coś robisz, będziesz w stanie inspirować współpracowników i prowadzić ich do celu.

Zadaj sobie pytania:
Dlaczego to robisz?/ Jaki masz w tym cel?

Krok 2:
HOW - jak

How” na poziomie długofalowym to są narzędzia, metody, wartości, sposoby realizacji celów. Na poziomie operacyjnym są to jednak konkretne działania, które realizujemy, czyli jak dotrzemy do tego celu, który sobie zdefiniowaliśmy w „Why”. „How” opisuje, jak działasz jako liderka (lub jak firma działa i wyróżnia się na tle konkurencji), a także jakie podejście stosujesz w swojej pracy.

Zadaj pytania:
Jak to robisz?/Jak wygląda proces?

Krok 3:
WHAT - co

Odnosi się do tego, co wynika Twojej pracy: ułożonych procesów, stworzonych narzędzi, programów mentoringowych, szkoleń, zadań w Jirze, itp. W kontekście firmy, What odnosi się do produktów lub usług, które firma oferuje. To, co firma dostarcza swoim klientom i jakie korzyści im przynosi.

„What” jest najbardziej oczywistym i bezpośrednim aspektem Twojej pracy i działalności firmy. To właśnie produkty lub usługi stanowią bezpośrednią wartość dla klientów i są decydujące dla ich zakupu. Z kolei w Twojej pracy, to wyniki zespołu to Twoje What.

Zadaj pytania:
Co robisz?/ Jaki jest rezultat działań?

Krok 4:
Ćwiczenie

Zastanów się i uzupełnij zdanie:
Jestem typem liderki/lidera, która/y…

Następnie sprawdź z zespołem, jak oni postrzegają Ciebie, Twój styl przywództwa, “What” i “Why”.

Inne narzędzia z zakresu:
Budowanie świadomości

Samoświadomość lidera

Style nauczania

Style uczenia się to mini narzędzie (test), pokazujące preferencje uczenia się i “charakteru”, które odgrywają istotną rolę w procesie budowy świadomości kompetencji własnych i członków zespołu. Kogo masz w zespole?

Czytaj więcej
Samoświadomość lidera

Johari Window 

Johari Window (Okno Johari) to narzędzie służące do zobrazowania stopnia własnej samoświadomości i wzajemnego zrozumienia pomiędzy członkami grupy. Proponuje cztery
poziomy pomagające dokonać feedbacku i samooceny. Co komunikujesz innym? Czy na pewno to, co chcesz?

Czytaj więcej
Samoświadomość lidera

Praca na wartościach

Budowanie świadomości wartości to proces polegający na identyfikowaniu, zrozumieniu i uznaniu wartości życiowych i biznesowych, które kierują naszymi działaniami, decyzjami i priorytetami. Co jest dla Ciebie ważne? Czy to na pewno to samo, co ważne jest dla Twojej firmy?

Czytaj więcej
Scroll to Top