Praca na wartościach

Praca na wartościach – budowanie świadomości wartości to proces polegający na identyfikowaniu, zrozumieniu i uznaniu własnych wartości życiowych, które kierują naszymi działaniami, decyzjami i priorytetami.

Świadomość wartości jest kluczowa dla osiągnięcia poczucia spełnienia, zadowolenia i harmonii w życiu osobistym i zawodowym.

Dodatkowo, możesz pokusić się o porównanie swoich osobistych wartości, z wartościami firmy w której pracujesz i tym samym zastanowić się nad stycznymi i ewentualnymi tarciami.

Krok 1:
Autoanaliza

Zastanów się nad swoimi wartościami. Co jest dla Ciebie najważniejsze w życiu? Co naprawdę Cię motywuje i inspiruje? Możesz zacząć od spisania listy wartości, które uważasz za istotne.

Krok 2:
Refleksja nad przeszłością

Przejrzyj swoje życie i zastanów się, jakie decyzje podejmowałeś w przeszłości i dlaczego. Jakie wartości kierowały Twoimi wyborami? Co sprawiało, że czułeś się szczęśliwy lub niezadowolony z tych decyzji?

Krok 3:
Odkryj jakie są twoje wewnętrzne motywacje

Zadaj sobie pytanie, co naprawdę Cię motywuje i co sprawia, że czujesz się spełniony. Czy to praca zespołowa, rozwój osobisty, czy coś innego? Zrozumienie swoich głębokich motywacji pomoże Ci lepiej zrozumieć swoje wartości.

Krok 4:
Kontekst społeczny i zawodowy
Zastanów się, jakie wartości są istotne w Twoim otoczeniu społecznym i zawodowym. Czy Twoje wartości są zgodne z tymi zawodowymi, czy może odbiegają od norm?
Krok 5:
Konsolidacja i akceptacja
Po zidentyfikowaniu swoich wartości, zaakceptuj je i zaangażuj się w ich realizację w codziennym życiu. Staraj się podejmować decyzje zgodne z tym, co dla Ciebie naprawdę ważne.
Krok 6:
Regularna refleksja
Staraj się na bieżąco zastanawiać nad swoimi wartościami i monitoruj swoje postępy w ich realizacji. Czasami warto ponownie ocenić swoje priorytety i dostosować swoje działania do zmieniających się potrzeb i okoliczności.

Inne narzędzia z zakresu:
Budowanie świadomości

Samoświadomość lidera

Golden Circles

Golden Circles (Złote koła) to model biznesowy opracowany przez Simona Sineka, który opisuje skuteczne podejście do komunikacji i marketingu. Proponuje trzy poziomy: Why, How i What. Zdiagnozuj swoje “liderskie Why”!

Czytaj więcej
Samoświadomość lidera

Style nauczania

Style uczenia się to mini narzędzie (test), pokazujące preferencje uczenia się i “charakteru”, które odgrywają istotną rolę w procesie budowy świadomości kompetencji własnych i członków zespołu. Kogo masz w zespole?

Czytaj więcej
Samoświadomość lidera

Johari Window 

Johari Window (Okno Johari) to narzędzie służące do zobrazowania stopnia własnej samoświadomości i wzajemnego zrozumienia pomiędzy członkami grupy. Proponuje cztery
poziomy pomagające dokonać feedbacku i samooceny. Co komunikujesz innym? Czy na pewno to, co chcesz?

Czytaj więcej
Scroll to Top