Style nauczania

Style uczenia się to mini narzędzie (test), który pokazuje nasze preferencje, które odgrywają istotną rolę w procesie budowy świadomości, zarówno w kontekście edukacji formalnej, jak i rozwoju osobistego w miejscu pracy.

Każdy z nas ma preferencje co do sposobu uczenia się: to jak się uczymy, wiąże się z tym, jak przewodzimy i potencjalnie z tym, kogo zatrudniamy.

Możesz skorzystać z tego narzędzia, aby:

 • poznać swoje własne preferencje i tym samym zgłębić wiedzę na temat swoich potrzeb i umiejętności
 • zdiagnozować kogo masz w zespole i tym samym dopasować lepiej sposoby podejścia i narzędzia, z których korzystasz do współpracy z zespołem
Krok 1:
Wybierz stwierdzenia

Wybierz twierdzenia, z którymi się zgadzasz. Nie ma dobrych ani złych odpowiedzi. Postępuj szybko i kieruj się swoim pierwszym instynktem.

Krok 2:
Oceń profil

Zakreśl cyfry poniżej w stwierdzeniach z poprzedniej tabelki, z którymi zgadzasz się. Kolumna z największą ilością zakreślonych cyfr wskazuje Twój preferowany styl uczenia się i myślenia. Można mieć jeden dominujący styl, lub 2-3, które ze sobą współgrają.

Krok 3:
Zapoznaj się z opisem danego stylu

Styl aktywny:

 • Lubi nowe doświadczenia
 • Ma otwarty umysł, nie sceptyczny
 • Najpierw działa, potem rozważa konsekwencje

Styl refleksyjny:

 • Obserwuje z boku i zastanawia się nad doświadczeniem
 • Dokładnie zbiera dane
 • Jest ostrożny

Styl teoretyczny:

 • Tworzenie teorii na podstawie obserwacji
 • Myślą o rzeczach w sposób krok po kroku
 • Tendencja do bycia perfekcjonistą, który chce mieć wszystko uporządkowane

Styl pragmatyczny:

 • Chętnie próbuje nowych pomysłów, teorii, technologii
 • Niecierpliwi się długimi dyskusjami
 • Eksperymentuje z aplikacjami

Inne narzędzia z zakresu:
Budowanie świadomości

Samoświadomość lidera

Golden Circles

Golden Circles (Złote koła) to model biznesowy opracowany przez Simona Sineka, który opisuje skuteczne podejście do komunikacji i marketingu. Proponuje trzy poziomy: Why, How i What. Zdiagnozuj swoje “liderskie Why”!

Czytaj więcej
Samoświadomość lidera

Johari Window 

Johari Window (Okno Johari) to narzędzie służące do zobrazowania stopnia własnej samoświadomości i wzajemnego zrozumienia pomiędzy członkami grupy. Proponuje cztery
poziomy pomagające dokonać feedbacku i samooceny. Co komunikujesz innym? Czy na pewno to, co chcesz?

Czytaj więcej
Samoświadomość lidera

Praca na wartościach

Budowanie świadomości wartości to proces polegający na identyfikowaniu, zrozumieniu i uznaniu wartości życiowych i biznesowych, które kierują naszymi działaniami, decyzjami i priorytetami. Co jest dla Ciebie ważne? Czy to na pewno to samo, co ważne jest dla Twojej firmy?

Czytaj więcej
Scroll to Top