Johari Window 

Okno Johariego to narzędzie służące do zobrazowania oraz podnoszenia stopnia samoświadomości i wzajemnego zrozumienia pomiędzy jednostkami lub grupami.

Technikę tę zaproponowali dwaj badacze amerykańscy Joe Luft oraz Harry Ingham jako jeden z efektów badań nad dynamiką grupy prowadzonych w latach pięćdziesiątych na Uniwersytecie Kalifornijskim.

Obecnie narzędzie to jest szeroko stosowane w coachingu. Znajduje także zastosowanie jako technika usprawniająca proces komunikacji w grupie przez co staje się użyteczną metodą wspomagającą proces kierowania konfliktem.

Możesz je stosować zarówno do samopoznania, jak i uzyskania feedbacku od innych osób.

Krok 1:
Obszar otwarty

Swoboda wymiany informacji pomiędzy osobą a grupą. W tej części znajdują się cechy, uczucia, zachowania, wypowiedzi, wiedza, umiejętności i talenty, których jesteśmy świadomi i chętnie dzielimy się nimi z innymi. Wraz ze wzrostem znajomości i zaufania okno to coraz bardziej się powiększa.

Zadaj sobie pytanie:
Co jest w moim ,,otwartym obszarze’’, którym dzielę się z innymi?

Krok 2:
Obszar ukryty

Informacje, których jesteśmy świadomi, ale nie udostępniamy ich innym. Mogą to być tematy tabu, sekrety, bardzo osobiste dane lub wstydliwe przeżycia, myśli, uczucia, obawy, pragnienia i fantazje, dlatego trzymamy je w tajemnicy przed innymi.

Przyczynami są najczęściej obawa przed odrzuceniem, niechęć ujawniania własnych słabości lub utrzymanie kontroli i władzy nad innymi.

Zadaj sobie pytanie:
Jakimi częściami mojej ,,ukrytej’’ strony mogę się bardziej podzielić?

Krok 3:
Obszar ślepy

Zawiera te aspekty osobowości, które są nieznane dla nas samych, ale znane dla innych. Są to często komunikaty przekazywane w sposób niezamierzony, np. nasze reakcje, gesty, nawyki, z których nie zawsze zdajemy sobie sprawę. Obszar ten jest często obszarem problematycznym, ponieważ może być związany z zaburzeniem wizji na temat swojej osoby, braku akceptacji siebie, nieumiejętności przyjmowanie krytyki itp.

Zadaj sobie pytanie:
Jak mogę dowiedzieć się więcej o moim ,,ślepym’’ obszarze?

Krok 4:
Obszar nieznany

Nasze cechy, umiejętności, uczucia lub lęki, o których nie wie nikt, nawet my sami. Kryją się one “pod powierzchnią”, w związku z czym nie jesteśmy ich świadomi. Przykładem może być jakiś uraz z okresu wczesnego dzieciństwa, o którym dawno zapomnieliśmy lub został on stłumiony przez inne wspomnienia, a jednak wywiera on wpływ na obecne relacje z innymi ludźmi. Obszar ten zmienia się wraz z informacjami zwrotnymi, które otrzymujemy oraz poprzez obserwację naszych zachowań w trakcie nowych sytuacjach.

Zadaj sobie pytanie:
Co mogę odkryć w obszarze ,,nieznanym’’?

Inne narzędzia z zakresu:
Budowanie świadomości

Samoświadomość lidera

Golden Circles

Golden Circles (Złote koła) to model biznesowy opracowany przez Simona Sineka, który opisuje skuteczne podejście do komunikacji i marketingu. Proponuje trzy poziomy: Why, How i What. Zdiagnozuj swoje “liderskie Why”!

Czytaj więcej
Samoświadomość lidera

Style nauczania

Style uczenia się to mini narzędzie (test), pokazujące preferencje uczenia się i “charakteru”, które odgrywają istotną rolę w procesie budowy świadomości kompetencji własnych i członków zespołu. Kogo masz w zespole?

Czytaj więcej
Samoświadomość lidera

Praca na wartościach

Budowanie świadomości wartości to proces polegający na identyfikowaniu, zrozumieniu i uznaniu wartości życiowych i biznesowych, które kierują naszymi działaniami, decyzjami i priorytetami. Co jest dla Ciebie ważne? Czy to na pewno to samo, co ważne jest dla Twojej firmy?

Czytaj więcej
Scroll to Top