Definition of done & Definition of ready

Definition of done (DoD) i Definition of ready (DoR) to narzędzia używane przy pracy w metodykach Scrum i Agile. Krótkie opisy wskazują, kiedy możemy uznać dany kawałek software’u za gotowy tak, aby nie było co do tego wątpliwości i niepotrzebnych dyskusji.

DoD i DoR tworzy zespół projektowy.

Jak wygląda ogólny DoD i DoR?

Definition of Done

Uniwersalne DoD:

 • Utworzono testy jednostkowe
 • Testy jednostkowe przeszły
 • Kod sprawdzony (reviewed)
 • Stworzono i wdrożono scenariusze testowe (test cases)
 • Zaliczone testy automatyczne
 • Wszystkie kryteria akceptacji dla zadania zostały spełnione
 • Spełnione zostały wszystkie wymagania pozafunkcjonalne
 • PO/zespół zaakceptował user story
 • Funkcja wdrożona na środowisku testowym lub stage
Definition of Ready

Uniwersalne DoR

 • Kryteria akceptacji sfinalizowane i zatwierdzone przez zespół programistów i PO
 • Wszystkie designy przesłane do Zeplina i połączone (ostateczne designy zatwierdzone/dostarczone przez PO)
 • Wszystkie dane uwierzytelniające są dostępne (np. access tokeny, login)
 • Powiązana analiza i dokumentacja są stworzone (np. diagram architektury, diagram struktury danych)
 • Wersja kodu jest przypisana (przy wersjonowaniu)
 • Na wszystkie pytania lub niejasności dotyczące user story zostały wyjaśnione
 • User story jest oszacowane w story pointach

Inne narzędzia z zakresu:
Planowanie

Wykres Gantta

“Gantt” to poziomy wykres słupkowy, z którego korzysta się, aby zwizualizować oś czasu projektu i jego zadania. Umożliwia on Twojemu zespołowi przedstawienie harmonogramu, nadchodzących kamieni milowych oraz ogólnej osi czasu projektu w formie wizualnej. Czy umiesz robić przejrzyste Gantty?

Czytaj więcej

Brief projektu

Brief projektu to (najlepiej mający jedną stronę) dokument opisujący przede wszystkim cel projektu, jego wymagania i potrzebne do jego realizacji np.: role, narzędzia, relacje. To taka pigułka informacji nt. projektu. Czy pamiętasz jakiś projekt, któremu na początku przydałby się brief?

Czytaj więcej
Scroll to Top