Brief projektu

Brief projektu to (najlepiej mający jedną stronę) dokument opisujący przede wszystkim cel projektu, jego wymagania i potrzebne do jego realizacji np.: role, narzędzia, relacje. To taka pigułka informacji nt. projektu.

Może zawierać sekcję FAQ, matrycę ryzyka, czy RACI. Jest to dość płynny format, ale jego główną wartością jest stworzenie miejsca, gdzie każdy uczestnik, lub interesariusz związany z projektem, będzie mógł/ła spojrzeć i zaznajomić się z głównymi założeniami.

Jak zrobić prosty brief?

Krok 1:
Stwórz dokument
Najlepiej google docs, lub innej edytowalnej i łatwo dostępnej formie.
Krok 2:
Stwórz opis ogólny
Dlaczego pracujecie nad tym projektem? Jaką potrzebę spełnia? Kto jest odbiorcą docelowym?
Krok 3:
Zdefiniuj jasny cel projektu/inicjatywy i wskaźniki sukcesu
Wraz z klientem, interesariuszami, czy zespołem, zdefiniuj jasny cel biznesowy i zapisz go w takiej formie, aby był krótki, zrozumiały i konkretny, np.:

Cel: stworzenie nowej linii usług SLA do końca Q3 2024 r. mającej na celu generację dodatkowego przychodu na poziomie 20 000 PLN miesięcznie.

Pamiętaj o mierzalnych wskaźnikach sukcesu np.: wzrost przychodu o 10%, spadek absencji do 5%, itd. Warto ustalić też “srebrny i brązowy medal” czyli np.: wzrost przychodu o 10% – złoty medal, o 8% (ok, ale nie idealnie) srebrny medal, 5% – brązowy medal.
Krok 4:
Zdefiniuj inne ważne informacje zw. z projektem
Zdefiniuj i jasno wypisz inne ważne informacje związane z projektem, np.:
Osoba odpowiedzialna za projekt, kamienie milowe, potrzebne narzędzia, kolejne kroki, linki do folderów i innych materiałów.
Krok 5:
Umieść dokument w łatwo dostępnym miejscu
Umieść dokument w łatwo dostępnym miejscu np. folderze projektowym.

Inne narzędzia z zakresu:
Planowanie

Wykres Gantta

“Gantt” to poziomy wykres słupkowy, z którego korzysta się, aby zwizualizować oś czasu projektu i jego zadania. Umożliwia on Twojemu zespołowi przedstawienie harmonogramu, nadchodzących kamieni milowych oraz ogólnej osi czasu projektu w formie wizualnej. Czy umiesz robić przejrzyste Gantty?

Czytaj więcej

Definition of done & Definition of ready

Definition of done (DoD) i Definition of ready (DoR) to krótkie opisy, które wskazują, kiedy możemy uznać dany kawałek software’u za gotowy tak, aby nie było co do tego wątpliwości i niepotrzebnych dyskusji. Czy Twój zespół stworzył swoje DoD i DoR?

Czytaj więcej
Scroll to Top