Wykres Gantta

“Gantt” to poziomy wykres słupkowy, z którego korzysta się, aby zwizualizować oś czasu projektu i jego zadania. Umożliwia on Twojemu zespołowi przedstawienie harmonogramu, nadchodzących kamieni milowych oraz ogólnej osi czasu projektu w formie wizualnej.

Źródło: Atlassian

Każdy słupek wykresu Gantta oznacza zadanie, a jego długość odzwierciedla ilość czasu potrzebnego na wykonanie kroku lub zadania. Po oddaleniu widoku, wykres Gantta zapewnia kierownikom projektów i innym członkom zespołu wysokopoziomowy wgląd w pracę, która musi zostać wykonana, rozkład obowiązków i czas na ich realizację.

Wykres Gantta zazwyczaj obejmuje następujące elementy:

  • Data i czas trwania każdego zadania
  • Zadania
  • Właściciel zadania
  • Kamienie milowe

Wykres Gantta może być wykorzystywany do wielu różnych projektów i programów.

Dlatego też, dobrze jest poznać jego najpopularniejsze zastosowania: 

  • Tworzenie złożonych projektów i zarządzanie nimi: im bardziej złożony projekt, tym więcej zawiera on zadań. Wykres Gantta pomaga kierownikom projektów łatwo zwizualizować projekt i rozłożyć go na mniejsze zadania.
  • Monitorowanie zależności zadań: opóźnienia zawsze mogą się zdarzyć. Wykres Gantta pomaga kierownikom projektów zautomatyzować zależności pomiędzy zadaniami, dzięki czemu kolejny etap czy zadanie nie może się rozpocząć zanim nie zostanie ukończone poprzednie.
  • Śledzenie postępów projektu: wykres Gantta umożliwia monitorowanie postępów i kamieni milowych, dzięki czemu w razie potrzeby można łatwo zmienić plan projektu.

Większość wykresów Gantta pokazuje również dodatkowe informacje dotyczące tego, w jaki sposób zadania są ze sobą połączone oraz do kogo są przypisane, a także przypomina o nadchodzących terminach i kamieniach milowych. Dzięki dynamicznemu wykresowi Gantta członkowie zespołu mogą szybko sprawdzić jakie zadania mają do wykonania oraz w jaki sposób ich działania przyczyniają się do realizacji danego projektu.

Popularne narzędzia do tworzenia wykresów Gantta: Smartsheet, Team Gantt, Monday + Asana, Jira.

Jak stworzyć “Gantta”? 

Krok 1:
Określ przedział czasowy
Twój wykres Gantta powinien być projektem z datą rozpoczęcia i zakończenia. Pomyśl o nim jak o osi czasu, Twoja oś czasu musi mieć punkt początkowy i końcowy.
Krok 2:
Dodaj zadania z datami rozpoczęcia i zakończenia
W ramach ogólnej osi czasu projektu wykresy Gantta sprawdzają się najlepiej, gdy poszczególne zadania mają określone daty rozpoczęcia i zakończenia, umożliwiając zwizualizowanie ich w postaci słupków na wykresie. Brak dat rozpoczęcia spowoduje, że będą wyświetlane jako momenty w czasie, co utrudni ich zobrazowanie.
Krok 3:
Wyznacz zależności
W dużych projektach z pewnością wystąpią zadania, które nie mogą zostać rozpoczęte przed ukończeniem innych. W celu zapewnienia sprawnej realizacji projektu oraz informowania zespołów o wszystkim na bieżąco, możesz zwizualizować za pomocą wykresu Gantta wszystkie zależności pomiędzy zadaniami.
Krok 4:
Wyznacz kamienie milowe
W odróżnieniu od większości zadań na wykresie Gantta, kamienie milowe są określonymi punktami w czasie. Możesz pomyśleć o nich jak o punktach kontrolnych, reprezentujących ukończenie większych grup zadań. Służą one temu, aby ułatwić Twojemu zespołowi priorytetyzację zadań, a po zrealizowaniu, mogą również stanowić świetną okazję do świętowania waszych osiągnięć.

Inne narzędzia z zakresu:
Planowanie

Brief projektu

Brief projektu to (najlepiej mający jedną stronę) dokument opisujący przede wszystkim cel projektu, jego wymagania i potrzebne do jego realizacji np.: role, narzędzia, relacje. To taka pigułka informacji nt. projektu. Czy pamiętasz jakiś projekt, któremu na początku przydałby się brief?

Czytaj więcej

Definition of done & Definition of ready

Definition of done (DoD) i Definition of ready (DoR) to krótkie opisy, które wskazują, kiedy możemy uznać dany kawałek software’u za gotowy tak, aby nie było co do tego wątpliwości i niepotrzebnych dyskusji. Czy Twój zespół stworzył swoje DoD i DoR?

Czytaj więcej
Scroll to Top