Agile

Metodyka Agile opiera się na idei „zwinności” (agile to po polsku zwinność). W tej koncepcji dąży się do opracowania zestawu wartości i zasad umożliwiających szybką adaptację do nieuniknionych zmian. Agile to pewien sposób myślenia, działania i podejścia, który stawia nacisk na współpracę, interakcje pomiędzy ludźmi i dostarczanie sensownych wyników jak najszybciej, w iteracjach. W podejściu tym odchodzi się więc od dokładnego, skrupulatnego i czasochłonnego dokumentowania i planowania.
Agile to ogólne określenie projektowania zwinnego. Istnieją jego różne typy, najczęściej stosowane to m. in:

  • Scrum
  • Kanban
Krok 1:
Kontakt
Musisz zadbać o odpowiedni kontakt z klientem oraz zmiany w planie działania, które mają usprawnić pracę i zapewnić lepszy finalny produkt.
Krok 2:
Czas i jakość
Zespoły pracujące wg. tej metody koncentrują się na szybkim dostarczeniu dobrej jakości produktu, która w kolejnych sprintach (odcinkach czasu najczęściej 2-tygodniowych) jest ulepszana lub zmieniana zgodnie z nowymi wymaganiami klienta.
Krok 3:
Sprint
Agile z góry zakłada, że niemożliwe jest zaplanowanie całego projektu, dlatego postanowiono podzielić zlecenia na sprinty (cykle trwające do 4. tygodni). Sprinty to małe bloki, które obejmują zdefiniowany zakres “rzeczy do zrobienia”. W czasie tych cyklów zespół programuje, testuje i nawzajem udziela feedbacku, dostarczając poszczególnych części projektu. Sprinty przydają się wtedy, gdy zależy Ci na szybkich efektach lub gdy projekt często ulega zmianom.
Krok 4:
Pozytywne skutki
Realizacja każdego elementu, funkcjonalności, przynosi określone pozytywne skutki dla całego projektu. Tym samym zbliżając Cię do pozytywnego zakończenia projektu.
Krok 5:
Samodzielność i “ownership”
W metodzie Agile kładzie się także szczególny nacisk na samodzielność zespołu. Zespół ma możliwość decydować o przebiegu pracy bez potrzeby uzyskiwania zgody od kierownictwa. Dzięki autonomii, zespół buduje też poczucie odpowiedzialności (ownership) za wykonywane prace.
Krok 6:
Elastyczność
Dzięki elastyczność zespół i poszczególne jednostki mogą się uczyć, weryfikować i wprowadzać nowe rozwiązania. Brak sztywnych ram pracy nad danym projektem daje możliwość zmiany priorytetów. Poprawia to jakość i szybką realizację projektu.

Inne narzędzia z zakresu:
Zwinne metodyki zarządzania

Scrum

To ramy zarządzania projektami, które pomagają zespołom strukturyzować pracę, uczyć się na podstawie doświadczeń, samodzielnie organizować i samodoskonalić się. Z jakich artefaktów Scruma korzystasz?

Czytaj więcej

Kanban

Metoda Kanban to sposób zarządzania przepływem pracy oraz wizualizacji procesów biznesowych przy pomocy tablic, na których poszczególne zadania zorganizowane są w kolumny. Czy macie z zespołem swój sposób na wizualizację postępu prac?

Czytaj więcej
Scroll to Top