Scrum

SCRUM to ramy zarządzania projektami Agile, które pomagają zespołom strukturyzować swoją pracę i zarządzać nią za pomocą zestawu wartości, zasad i praktyk. Scrum jest jednym z wielu, ale najmodniejszym w ostatniej dekadzie, sposobów wdrożenia zwinnego myślenia i przełożenia go na postępowanie w codziennym życiu. Ułożony i ustrukturyzowany został przez Kena Schwabera i Jeffa Sutherlanda.

Scrum zachęca zespoły do uczenia się na podstawie doświadczeń, samodzielnej organizacji pracy nad problemem oraz refleksji nad sukcesami i porażkami w celu ciągłego doskonalenia. Zawiera on konkretne artefakty (spotkania i wydażenia), które muszą być wdrożone, oraz konkretne role: Scrum Mastera, Product Ownera i Zespołu developerskiego. Scrum funkcjonuje według ustalonego i aktualizowanego przez jego twórców Scrum Guide (najnowsza wersja z 2020 r.), a role SM i PO są certyfikowane.
Krok 1:
Porządkowanie backlogu
Działania należące do obowiązków Product Ownera.
Głównym zadaniem product ownera jest kierowanie pracami nad produktem w sposób zgodny z wizją produktu oraz ciągłe monitorowanie rynku oraz klienta. W tym celu taka osoba prowadzi tę listę, wykorzystując informacje zwrotne od użytkowników oraz zespołu programistycznego do ustalania priorytetów, porządkowania elementów listy i utrzymywania jej w gotowości do podjęcia prac w dowolnej chwili.
Krok 2:
Planowanie sprintu
Podczas tego spotkania cały zespół tworzący oprogramowanie planuje prace do wykonania (zakres) podczas bieżącego sprintu. Spotkanie prowadzi Scrum Master. W jego trakcie zespół uzgadnia cel sprintu. Następnie do sprintu dodaje się historyjki użytkowników z backlogu produktu. Historyjki te są zawsze zgodne z celem, a ich wykonalność w trakcie sprintu uzgadnia się z zespołem Scrum. Na końcu spotkania dotyczącego planowania sprintu każdy członek zespołu Scrum musi dokładnie wiedzieć, co można dostarczyć w ramach sprintu i jak uzyskać przyrost.
Krok 3:
Sprint
Konkretny przedział czasu, w trakcie którego zespół Scrum współpracuje nad ukończeniem przyrostu. Zazwyczaj sprinty trwają od 1 do 4 tygodni.

Dave West ze Scrum.org radzi, aby sprinty były tym krótsze, im bardziej złożona praca i im więcej niewiadomych. Jednak tak naprawdę wszystko zależy od Twojego zespołu. Jeśli taki model nie działa, nie obawiaj się wprowadzania zmian!

W trakcie tego okresu product owner i zespół tworzący oprogramowanie mogą w razie potrzeby renegocjować zakres. Po ustaleniu konkretnego przedziału czasu dla sprintu nie powinno się go zmieniać w trakcie procesu tworzenia produktu. Dzięki temu zespołowi łatwiej będzie się uczyć na dotychczasowych doświadczeniach i zastosować wyciągnięte wnioski do przyszłych sprintów.

*Tablica scrum pokazuje, na jakim etapie pracy w aktualnym sprincie jesteśmy. Przebieg sprintu możemy zapisywać na tablicy fizycznej (korkowej, magnetycznej) lub elektronicznej (różnego rodzaju aplikacje np. Asana, Jira, Trelo).
Aby ułatwić sobie pracę, należy podzielić tablicę na trzy kategorię: To do, In Progress, Done. Do opisywania zadań na tablicy możemy używać karteczek samoprzylepnych, które możemy łatwo przemieszczać oraz edytować.
Krok 4:
Codzienne spotkanie scrumowe lub spotkanie stand-up

Jest to bardzo krótkie, codzienne spotkanie, które, żeby było prościej, odbywa się o tej samej porze (zazwyczaj rano) i w tym samym miejscu. Wiele zespołów stara się zakończyć to spotkanie w ciągu 15 minut, jednak to jedynie wskazówka. 

Celem codziennego spotkania scrumowego jest bieżące informowanie wszystkich członków zespołu, upewnienie się, że dążą do realizacji celu sprintu i zaplanowanie działań na kolejne 24 godziny.

W trakcie spotkania stand-up zgłaszane są wszelkie obawy w zakresie realizacji celów sprintu oraz blokery. Powszechną praktyką podczas przeprowadzania spotkań stand-up jest poproszenie każdego członka zespołu o udzielenie odpowiedzi na trzy pytania w kontekście dążenia do osiągnięcia celu sprintu:

  • Co udało mi się zrobić wczoraj?
  • Co mam zamiar zrobić dzisiaj?
  • Czy istnieją jakieś przeszkody?
Krok 5:
Przegląd sprintu
Pod koniec sprintu zespół zbiera się na nieformalną sesję w celu obejrzenia demonstracji lub skontrolowania przyrostu. Zespół tworzący oprogramowanie przedstawia elementy backlogu oznaczone jako „Gotowe”, aby interesariusze i inni członkowie zespołu mogli się do nich ustosunkować. Product owner może zdecydować, czy taki przyrost zostanie wydany, i w większości przypadków tak właśnie się dzieje.
Krok 6:
Retrospektywa sprintu
Polega na zebraniu zespołu w celu udokumentowania i omówienia sukcesów i porażek w kontekście sprintu, projektu, ludzi lub relacji, narzędzi, a nawet konkretnych wydarzeń. Chodzi o stworzenie okazji, aby zespół mógł pochylić się na tym, co poszło dobrze i co trzeba poprawić następnym razem, a mniej na tym, co poszło nie tak.
Wartości SCRUM
  • Zaangażowanie- zespoły Scrum są małe i zwinne, każdy członek znacząco przyczynia się do sukcesu zespołu. Z tego względu każdy członek zespołu powinien brać na siebie zadania, które jest w stanie ukończyć.
  • Odwaga- to po prostu gotowość do kwestionowania status quo lub wszystkiego, co stoi na drodze do sukcesu. Członkowie zespołu Scrum powinni mieć odwagę i poczucie bezpieczeństwa, aby próbować nowych rzeczy
  • Otwartość- codzienne spotkanie stand-up sprzyja otwartości, która pozwala zespołom otwarcie mówić o pracach w toku i blokerach.
  • Koncentracja-centralnym elementem przepływu pracy w zespołach Scrum jest sprint, czyli jasno wyznaczony okres, w którym zespół wykonuje ustaloną ilość pracy. Zapewnia to strukturę i pozwala się skupić na ukończeniu zaplanowanej pracy.
  • Szacunek- siła zespołu polega na współpracy i uznaniu, że każdy członek zespołu przyczynia się do realizacji prac w ramach sprintu.

Inne narzędzia z zakresu:
Zwinne metodyki zarządzania

Agile

Agile to sposób myślenia, działania i podejścia, który stawia nacisk na współpracę, interakcje pomiędzy ludźmi i dostarczanie sensownych wyników jak najszybciej, w iteracjach. Czy pracujesz z zespołem zwinnie?

Czytaj więcej

Kanban

Metoda Kanban to sposób zarządzania przepływem pracy oraz wizualizacji procesów biznesowych przy pomocy tablic, na których poszczególne zadania zorganizowane są w kolumny. Czy macie z zespołem swój sposób na wizualizację postępu prac?

Czytaj więcej
Scroll to Top