Kanban

Metoda Kanban to sposób zarządzania przepływem pracy oraz wizualizacji procesów biznesowych. Jej zadaniem jest optymalizacja pracy i procesów tak aby uzyskać jak największą wydajność. Metodę tą stosuje się przy pomocy tablic, na których poszczególne zadania zorganizowane są w kolumny, np. “do zrobienia”, “w trakcie”, “ukończone”. Tablice Kanban można tworzyć na papierze, tablicy lub w odpowiednim narzędziu online.

Krok 1:
Wizualizacja pracy
Metoda Kanban pozwala na obserwację postępów zadania, możesz zatem w każdej chwili sprawdzić ich status.
Krok 2:
Ograniczenie pracy w toku
Jedną z cech Kanban jest szybkie przenoszenie zadań pomiędzy kolumnami: unikaj zbyt długiego pozostawiania zadań w kolumnie “w trakcie”, a zamiast tego skup się na realizowaniu kolejno poszczególnych zadań.
Krok 3:
Zarządzanie przepływami
Postaraj się zoptymalizować przepływ zadań na tablicy – dzięki temu ograniczanie pracy w toku będzie łatwiejsze.
Krok 4:
Ustalenie jednoznacznych zasad
Przed rozpoczęciem pracy w wykorzystaniem metodyki Kanban ustal ze swoim zespołem zasady jej wdrażania, tak aby w trakcie pracy były one jasne i ewentualne wątpliwości nie zaburzały dynamiki działania.
Krok 5:
Informacja zwrotna

W metodzie Kanban nacisk kładzie się na feedback zarówno od klienta jak i od zespołu. 

  • uzyskaj informację zwrotną od klienta w odniesieniu do rozwiązania, które opracował twój zespół: Czy było ono odpowiednie? Jakie ewentualne problemy wystąpiły? Co należałoby zmienić?
  • ze swoim zespołem dyskutuj na temat funkcjonowania metody Kanban: co poszczególne osoby uważają o swojej pracy? Czy metoda Kanban sprawia, że ich praca jest efektywniejsza?
Krok 6:
Ulepszanie i rozwijanie
To, co cechuje Kanban to poszukiwanie ulepszeń. Jeżeli widzisz przestrzeń do implementacji innych procesów, aby wesprzeć funkcjonowanie swojego zespołu, zrób to.

Inne narzędzia z zakresu:
Zwinne metodyki zarządzania

Agile

Agile to sposób myślenia, działania i podejścia, który stawia nacisk na współpracę, interakcje pomiędzy ludźmi i dostarczanie sensownych wyników jak najszybciej, w iteracjach. Czy pracujesz z zespołem zwinnie?

Czytaj więcej

Scrum

To ramy zarządzania projektami, które pomagają zespołom strukturyzować pracę, uczyć się na podstawie doświadczeń, samodzielnie organizować i samodoskonalić się. Z jakich artefaktów Scruma korzystasz?

Czytaj więcej
Scroll to Top