Model Shannona-Weavera

Model Shannona-Weavera nazwę zawdzięcza nazwiskom swoich twórców. Został zaprojektowany w celu uzyskania skutecznej komunikacji między nadawcą a odbiorcą. Początkowo został opracowany w celu poprawy komunikacji technicznej, później znalazł jednak zastosowanie w dziedzinie komunikacji. Zgodnie z modelem, istnieje pięć najważniejszych elementów procesu komunikacji: nadawca, nadajnik, kanał, odbiornik oraz miejsce docelowe. Ponadto, twórcy wzięli pod uwagę wpływ szumu na proces komunikacji.
Stosując ten model, warto pamiętać o feedback’u.

1. Nadawca (sender)
Jako nadawca, decydujesz o tym, jaką treść będzie miał twój komunikat i do kogo go skierujesz.
2. Nadajnik (transmitter)
Wybierasz sposób, w jaki swój komunikat przekażesz: czy będzie to rozmowa face to face czy może mail albo rozmowa telefoniczna, w taki też sposób twój komunikat zostaje kodowany.
3. Kanał (channel), na który wpływa szum (noise)
Twój komunikat jest w drodze do odbiorcy i w tym czasie narażony jest na szum, którym może być wpływ innych osób, które mogą twój komunikat zmienić lub zniekształcić źródło informacji.
4. Odbiornik (receiver)
Komunikat, który nadałeś zostaje rekodowany, aby mógł zostać odebrany przez adresata.
5. Miejsce docelowe (destination)
Komunikat, który nadałeś zostaje odebrany. W tym momencie ważne jest uzyskanie feedback’u od adresata komunikatu, aby zweryfikować ewentualne niejasności.

Inne narzędzia z zakresu:
Modele komunikacji

komunikacja

SMCR

Akronim SMCR to: source (źródło), message (wiadomość), channel (kanał), receiver (odbiorca) i to na tych aspektach komunikacji i interakcjach pomiędzy nimi skupia się cały model. Na czym dokładniej polega komunikacja w tym modelu?

Czytaj więcej
komunikacja

NVC (Nonviolent Communication)

NVC definiuje cztery kroki w komunikacji: obserwacje, uczucia, potrzeby, prośby. Pomagają one w uświadomieniu sobie co i w jaki sposób chcemy przekazać, tak aby nawiązać porozumienie z drugą osobą. Na czym dokładniej polega komunikacja w tym modelu?

Czytaj więcej
komunikacja

Model Arystotelesa

To model liniowy, na który składa się pięć komponentów: mówca, mowa, okoliczności, publiczność oraz efekt. Jest to model zorientowany na mówcę.
Na czym dokładniej polega komunikacja w tym modelu?

Czytaj więcej
Scroll to Top