Model Arystotelesa

Arystotelesowski model komunikacji to model liniowy, który koncentruje się na wystąpieniach publicznych. Został opracowany przez greckiego filozofa i oratora Arystotelesa, który zaproponował model liniowy, aby wykazać znaczenie mówcy i jego odbiorców podczas komunikacji.

Na model składa się pięć komponentów: mówca, mowa, okoliczności, publiczność oraz efekt, z których najważniejszym jest mówca, co sprawia, że jest to model zorientowany na mówcę.

1. Mówca (speaker)
Mówca jest najważniejszym elementem w tym modelu, zatem wszelkie informacje będą pochodzić od niego, a wszystkie pozostałe elementy nie mają wpływu na przekaz. Jako mówca wpływasz na słuchaczy swojego przemówienia. Informacje przekazane podczas wystąpienia publicznego łatwo i szybko się rozprzestrzeniają, dlatego powinieneś mieć rozległą wiedzę na temat, który poruszasz i być pewien tego, o czym mówisz.
2. Mowa (speech)
W swojej mowie powinieneś skupić się na rzetelności i dokładności, odnosząc się do najnowszej wiedzy w danym temacie.
Sposób wygłaszania mowy również gra dużą rolę: dobierz język przemowy do profilu odbiorców, unikaj niedopowiedzeń i nieporozumień.
Istotą przemowy jest dokładne zwerbalizowanie komunikatu, który planujesz przekazać.
3. Okoliczności (occasion)
Okoliczności mają duży wpływ na ogólny efekt twojego przemówienia. Zarysowują one również kontekst twojej wypowiedzi i pozwalają lepiej zrozumieć przekaz.
Co więcej, okoliczności są wskazówką dla Ciebie, jaką postawę podczas przemowy przyjąć.
4. Publiczność (audience)
Twoja mowa powinna być dobrze skrojona względem publiczności czyli odbiorców twojego przekazu. Warto wziąć pod uwagę ich potrzeby, ponieważ wpłynie to na lepsze zrozumienie i przyniesie oczekiwane efekty.
5. Efekt (effect)
Twój komunikat powinien być skuteczny, czyli przynieść zamierzony przez ciebie efekt. Odpowiednio kierując przekaz do odbiorcy, wzbudzisz jego zaufanie.
W tym przypadku efektem jest przekonanie publiczności do twojego pomysłu, wizji czy sposobów rozwiązania problemu.

Inne narzędzia z zakresu:
Modele komunikacji

komunikacja

SMCR

Akronim SMCR to: source (źródło), message (wiadomość), channel (kanał), receiver (odbiorca) i to na tych aspektach komunikacji i interakcjach pomiędzy nimi skupia się cały model. Na czym dokładniej polega komunikacja w tym modelu?

Czytaj więcej
komunikacja

Model Shannona-Weavera

Zgodnie z modelem, istnieje pięć najważniejszych elementów procesu komunikacji: nadawca, nadajnik, kanał, odbiornik, miejsce docelowe oraz dodatkowy wpływ szumu na proces komunikacji. Na czym dokładniej polega komunikacja w tym modelu?

Czytaj więcej
komunikacja

NVC (Nonviolent Communication)

NVC definiuje cztery kroki w komunikacji: obserwacje, uczucia, potrzeby, prośby. Pomagają one w uświadomieniu sobie co i w jaki sposób chcemy przekazać, tak aby nawiązać porozumienie z drugą osobą. Na czym dokładniej polega komunikacja w tym modelu?

Czytaj więcej
Scroll to Top