SMCR

Model komunikacji SMCR został stworzony przez Davida Berlo, który po raz pierwszy opublikował go w swojej książce “The process of communication” w 1960 roku. Akronim SMCR pochodzi od angielskich słów: source (źródło), message (wiadomość), channel (kanał), receiver (odbiorca) i to na tych aspektach komunikacji i interakcjach pomiędzy nimi skupia się cały model.

Na czym polega komunikacja w tym modelu?

1. Źródło (source)
Kto jest nadawcą informacji? Co chce przekazać?

Aby zainicjować proces komunikacji i sprawić, by była efektywna, zwróć uwagę na następujące aspekty: 

 • umiejętności komunikacyjne – mów zrozumiale i płynnie, bądź dobrym słuchaczem i reaguj;
 • postawy – istotna jest zarówno twoja postawa wobec odbiorców, tematu, jak i samego siebie;
 • wiedza – bądź rzeczowy w obszarze, który poruszasz;
 • system społeczny – weź pod uwagę system przekonań, uczucia czy wartości odbiorców twojego komunikatu;
 • kultura – pamiętaj o religii, tradycji (szeroko pojętej kulturze), która obowiązuje w obszarze, w którym nadajesz swój komunikat;
2. Wiadomość (message)
Treść wiadomości, co się na nią składa

Już czas na wysłanie komunikatu do odbiorcy. Kluczowe czynniki wpływające na twój przekaz to: 

 • zawartość – zadbaj o to, by twój przekaz był prosty i skupiał się tylko na tym, co rzeczywiście chcesz przekazać;
 • elementy – zwróć uwagę na swoją mowę ciała: ważne, żeby była spójna z tym, co mówisz;
 • obróbka – odnosi się do sposobu przekazywania treści do odbiorcy. Aby komunikacja przebiegała płynnie, obróbka nie może być zbyt skomplikowana;
 • struktura – aby przekaz był skuteczny, zadbaj o to, aby wiadomość była uporządkowana;
 • kod – dopasuj kod wiadomości do swoich potrzeb: oprócz wiadomości ustnej może to być wideo, tekst czy muzyka.
3. Kanał (channel)
Za pomocą czego wysyłam wiadomość?

W komunikacji możesz używać różnych mediów jak telefon czy Internet, natomiast my skupimy się na bezpośredniej komunikacji, w której kluczową rolę pełnią ludzkie zmysły: 

 • słuch – podstawowy kanał przepływu informacji;
 • wzrok – dzięki niemu możesz rejestrować wszelkie komunikaty niewerbalne;
 • dotyk – m.in. za jego pomocą odbywa się komunikacja niewerbalna;
 • zapach;
 • smak;
4. Odbiorca (receiver)
Ktoś, kto otrzymuje wiadomość wysłaną w procesie komunikacji

Aby wiadomość dała zamierzony efekt, nadawca i odbiorca muszą być w pewien sposób podobni do siebie. Ponadto, odbiorca musi być dobrym słuchaczem. 

Zasoby, które wpływają na efektywność komunikacji z perspektywy odbiorcy są takie same jak w przypadku nadawcy; są nimi: umiejętności komunikacyjne, postawy, wiedza, system społeczny, kultura.

Inne narzędzia z zakresu:
Modele komunikacji

komunikacja

Model Shannona-Weavera

Zgodnie z modelem, istnieje pięć najważniejszych elementów procesu komunikacji: nadawca, nadajnik, kanał, odbiornik, miejsce docelowe oraz dodatkowy wpływ szumu na proces komunikacji. Na czym dokładniej polega komunikacja w tym modelu?

Czytaj więcej
komunikacja

NVC (Nonviolent Communication)

NVC definiuje cztery kroki w komunikacji: obserwacje, uczucia, potrzeby, prośby. Pomagają one w uświadomieniu sobie co i w jaki sposób chcemy przekazać, tak aby nawiązać porozumienie z drugą osobą. Na czym dokładniej polega komunikacja w tym modelu?

Czytaj więcej
komunikacja

Model Arystotelesa

To model liniowy, na który składa się pięć komponentów: mówca, mowa, okoliczności, publiczność oraz efekt. Jest to model zorientowany na mówcę.
Na czym dokładniej polega komunikacja w tym modelu?

Czytaj więcej
Scroll to Top