Kontrakty zespołowe

Kontrakt zespołu (ang. Team Charter) to nic innego jak zasady współpracy w zespole. Warto sporządzić go już na początku istnienia zespołu dzięki czemu unikniemy części kłopotów. A w sytuacjach konfliktowych będzie można odwołać się do niego.
Kontrakt zespołu powinien zawierać zawierać wszystkie zasady, wartości ważne dla danego zespołu. Przy tworzeniu kontraktu powinni być obecni wszyscy członkowie zespołu. Kontrakt powinien być zrozumiały dla wszystkich.

Jako lider zespołu powinieneś zapewnić możliwość stworzenia kontraktu, a następnie wdrożyć go w codzienne życie zespołu.

Jakie elementy powinien zawierać dobry kontrakt?

Krok 1:
Misja zespołu
Określcie nadrzędny cel/misję waszego zespołu. Definiując misję zespół wie co ma osiągnąć i w każdym zadaniu, które wykonuje dąży do tego.
Krok 2:
Role w zespole
Każdy w zespole ma jakąś rolę. Dopasujcie członków zespołu do poszczególnych ról, które są potrzebne aby wasz zespół osiągnął sukces. Rozdzielenie ról pozwoli wam to dostrzec luki w zespole lub zapobiec powtarzaniu zadań.
Krok 3:
Wspólne wartości
Wspólne wartości jakimi będziecie kierować się w zespole pozwolą wam zwiększyć efektywność współpracy.
Wartościami ważnymi dla zespołu mogą być np.: dotrzymywanie zobowiązań, szacunek. Do każdej z wartości dopiszcie konkretne zachowania, które ją wyrażają. Dzięki temu będziecie pewni, że każdy rozumie daną wartość tak samo i może się do niej dostosować.
Krok 4:
Współpraca i komunikacja
W tym kroku należy uwzględnić takie punkty jak: narzędzia komunikacji, godziny pracy, czas trwania przerw, etykietę spotkań, zasady odpowiadania na maile, terminy spotkań i proces ich umawiania, a także wszystko co uważacie za warte ujednolicenia w obszarze komunikacji i współpracy w zespole.
Krok 5:
Konflikty
Ustalcie zasady i strategie zdrowego rozwiązywania konfliktów między członkami zespołu.
Krok 6:
Zasady współżycia
Są to zasady, które ułatwią wam codzienne godziny spędzone wspólnie w pracy np. usuwanie nieświeżego jedzenia z lodówki, palenie tylko w wyznaczonych strefach.

Inne narzędzia z zakresu:
Kontrakty

Zespół

Model GRIP

GRIP to metodologia, która (poprzez ćwiczenie z oceną punktową) pozwoli Ci ocenić efektywność Twojego zespołu i przeanalizować, co działa u Was dobrze, a co można zmienić na lepsze. Jak efektywny jest Twój zespół? Jak tę efektywność “podkręcić”?

Czytaj więcej
Zespół

Expose

Expose to specyficzny kontrakt zespołowy przedstawiany poprzez przemówienie do zespołów w sytuacji zmiany kontekstu np.: zmiany składu zespołu, celu, Twojego dołączenia do zespołu, zmiany roli. W jaką “grę” grają Twój zespół i Ty? Czy na pewno macie porozumienie co jest ważne i kto jest kim?

Czytaj więcej
Scroll to Top