Matryca Kompetencji

Matryca kompetencji (skill matrix) to przedstawienie graficzne istotnych dla pracy danej osoby i całego zespołu umiejętności pracownika.

Matryca oparta na modelu kompetencji w danej firmie, jest jednym z podstawowych narzędzi zarządzania procesami HR: rekrutacji, selekcji pracowników, kształtowanie ścieżek kariery, szkolenia i rozwój, aż po oceny okresowe, motywowanie i wynagrodzenia.

Jest to świetny instrument dla lidera, który pozwala ocenić:

kompetencje i rozwój danego członka zespołu, oraz pomaga wyznaczać cele i monitorować ich realizację
kompetencje i umiejętności członków zespołu, zidentyfikować braki w grupie, lub np. niezastępowalne osoby i następnie zaplanować szkolenia, rozwój i uzupełnianie brakujących kompetencji
postawę pracowników i ich pracę zgodnie z wartościami, czy misją firmy
zaangażowanie w rozwój
a także swój własny rozwój vs. wymagania firmy

Matryca powinna być na bieżąco uzupełniana, nie może być raz stworzonym i “martwym” narzędziem.
Warto używać jej raz na np. kwartał, aby ocenić rozwój członków zespołu i na spotkaniach 1:1 omówić ich kompetencje w odniesieniu do danych historycznych, oraz wymagań firmy.

Dzięki matrycy kompetencji jesteśmy w stanie monitorować ścieżkę, która prowadzi lidera do posiadania w pełni elastycznego zespołu, o uzupełniających się kompetencjach, w którym członkowie mogą się też wymieniać zadaniami.

Matryca może zawierać wiele kompetencji i umiejętności (zarówno “miękkich”, jak komunikacja, jak “twardych” jak np.: znajomość danego narzędzia), oraz rozbudowaną skalę np. 1-10. Jednak najprostsza matryca – którą można w miarę szybko opracować – opiera się na pięciostopniowej skali (1-5, gdzie 1 to “źle”, a 5 “bardzo dobrze”).

Uwaga: aby matryca i ocena kompetencji były zrozumiałe dla współpracowników, każda umiejętność musi mieć zdefiniowane, co oznacza dany poziom kompetencji/umiejętności. Na przykład: “Tworzenie ofert dla klientów”:

1: Nie wie jak stworzyć ofertę. Nie ma doświadczenia.
2: Zna części składowe oferty, jak: excel z wyceną, tworzenie programu i treści.
3: Umie tworzyć prostą ofertę dla jednej usługi.
4: Umie tworzyć proste i złożone oferty dla klientów, oraz wytłumaczyć je klientowi.
5: Prowadzi wewnętrzne szkolenia z tworzenia ofert dla początkujących sprzedawców. 

1: Nie posiada danej umiejętności
Albo
1: Niezgodny z oczekiwaniami
Nie wie, jak wykonać daną czynność, nigdy tego nie robił/a.
2: uczy się danej umiejętności
Albo
2: znacząco poniżej oczekiwań
Zaczyna nabywać daną umiejętność, czy kompetencje.
3: potrafi wykonać niektóre czynności
Albo
3: poniżej oczekiwań
Posiada już podstawowe umiejętności z danego zakresu, ale nie potrafi jeszcze pracować w pełni samodzielnie.
4: pracuje samodzielnie
Albo
4: zgodnie z oczekiwaniami
Jest w stanie poradzić sobie z większością sytuacji, wymagających danej umiejętności. Potrzebuje wsparcia głównie w nowych sytuacjach.
5: uczy innych
Albo
5: powyżej oczekiwań
Opanował/a daną umiejętność na tyle dobrze, że jest w stanie nauczyć jej innych pracowników, lub np. poprowadzić rekrutację na dane stanowisko.
KompetencjeAnna Z.Piotr K.Józef S.
Tworzenie ofert dla klientów351
Dzielenie się wiedzą z członkami zespołu i na forum firmy331
Rozpatrywanie reklamacji od klienta433
Znajomość narzędzia Google Ads514

Inne narzędzia z zakresu:
Monitorowanie postępów

Zespół

Start/stop/continue

To proste w przeprowadzeniu narzędzie, z którego można skorzystać przy prowadzeniu spotkań typu: retrospektywa, 1:1, rozmowa okresowa, czy analiza biznesowa. Nie wymaga dużo przygotowań, a otwiera dyskusję. Co chciał/abyś, żeby zaczęło się dziać w Twojej pracy liderki/a?

Czytaj więcej
Zespół

Co poszło dobrze, co można poprawić

Proste narzędzie pobudzające do refleksji nad zakończonym zadaniem, projektem, przy ocenie postępów, lub rozmowie feedbackowej. Wiele zastosowań, wszystkie związane z rozwojem. Czy jest coś, co możesz poprawić w pracy swojego zespołu?

Czytaj więcej
Zespół

Życzenia / doceniam / ryzyko / zagadki

Proste narzędzie do wykorzystania z zespołem, kiedy rozmawiacie o skończonym projekcie, sprincie, zadaniu, czy dowiezionym celu. Przydaje się też do rozmów w zespole o współpracy na co dzień. Czy wiesz, co Twój zespół postrzega jako ryzyko?

Czytaj więcej
Scroll to Top