Życzenia / doceniam / ryzyko / zagadki

To podejście do retrospektywy (spotkanie którego celem jest refleksja nt. wyników i wydarzeń w trakcie jednej iteracji prac np. wytwarzania oprogramowania; artefakt w metodyce Scrum) zakłada omówienie z zespołem 4 aspektów pracy w iteracji.

“Życzenia” (wishes): co zespół chciałby, aby się wydarzyło w kolejnej iteracji.
“Doceniam” (appreciation): co zespół docenia w mijającej iteracji np. postawy, nowe narzedzie, dowiezienie zadania.
“Ryzyko” (risks): co zespół postrzega za ryzyko.
“Zagadki” (puzzles) – co jest dla nich niewiadomą.

Krok 1:
Przygotuj tabelę i kartki
Utwórz tabelę z 4 sekcjami kolumnami “życzenia” (wishes), “doceniam” (appreciation), “ryzyko” (risks) i “zagadki” (puzzles) – wirtualnie np. na Miro, lub fizycznie np. na flipcharcie. Rozdaj uczestnikom karteczki post-it, przypisz kafelki w Asanie, lub jakoś inaczej daj im szansę zapisania myśli na każdy z 4 tematów tak, aby przyporządkować je i omówić.
Krok 2:
Wyznacz odcinek czasu na to ćwiczenie
Daj zespołowi 5-10 minut per sekcja. Mają w każdej kolumnie umieścić min. 1 post-it.
Krok 3:
Omówienie
Każdy omawia swoje karteczki, w kolejności sekcja → cały zespół omawia i przechodzicie do kolejnej kolumny.
Warto szczególnie omówić sekcję “ryzyka” i “zagadki” – oznaczają dla ciebie tematy, które zespół widzi, jako konieczne do zaadresowania.

Inne narzędzia z zakresu:
Monitorowanie postępów

Zespół

Start/stop/continue

To proste w przeprowadzeniu narzędzie, z którego można skorzystać przy prowadzeniu spotkań typu: retrospektywa, 1:1, rozmowa okresowa, czy analiza biznesowa. Nie wymaga dużo przygotowań, a otwiera dyskusję. Co chciał/abyś, żeby zaczęło się dziać w Twojej pracy liderki/a?

Czytaj więcej
Zespół

Co poszło dobrze, co można poprawić

Proste narzędzie pobudzające do refleksji nad zakończonym zadaniem, projektem, przy ocenie postępów, lub rozmowie feedbackowej. Wiele zastosowań, wszystkie związane z rozwojem. Czy jest coś, co możesz poprawić w pracy swojego zespołu?

Czytaj więcej
Zespół

Matryca Kompetencji

Matryca kompetencji (skill matrix) to przedstawienie graficzne istotnych dla pracy danej osoby i całego zespołu umiejętności pracownika. Narzędzie może być w swojej formie proste, jak i mocno rozbudowane. Czy masz w swojej organizacji dostępne matryce dla stanowisk Twoich współpracowników?

Czytaj więcej
Scroll to Top