Start/stop/continue

To podejście do retrospektywy (spotkanie którego celem jest refleksja nt. wyników i wydarzeń w trakcie jednej iteracji prac np. wytwarzania oprogramowania; artefakt w metodyce Scrum) zakłada omówienie z zespołem 3 askpektów pracy w iteracji.

Start: jakie zachowania, postawy, rzeczy, podejściem, powinny zdaniem członków zespołu zacząć się dziać w zespole/projekcie, np. dodatkowe spotkanie review zespołów marketing-sales, aby wszyscy byli na bieżąco.
Stop: analogicznie, co powinno się skończyć np. za długie spotkania.
Continue: jedna rzecz per uczestnik, którą warto kontynuować z poprzedniego sprintu, lub ogólnego podejścia do projektu.

Krok 1:
Przygotuj tabelę i kartki
Utwórz tabelę z 3 kolumnami start/stop/continue – wirtualnie np. na Miro, lub fizycznie np. na flipcharcie. Rozdaj uczestnikom karteczki post-it, przypisz kafelki w Asanie, lub jakoś inaczej daj im szansę zapisania myśli na każdy z 3 tematów tak, aby przyporządkować je i omówić.
Krok 2:
Wyznacz odcinek czasu na to ćwiczenie
Daj zespołowi 5-10 minut per kolumna. Mają w każdej kolumnie umieścić min. 1 post-it.
Krok 3:
Omówienie
Każdy omawia swoje karteczki, w kolejności kolumna → cały zespół omawia np. “start” i przechodzicie do kolejnej kolumny.
Krok 4:
Runda głosowania
W kolejnej rundzie możesz przypisać każdemu członkowi zespołu 1-3 kropki, lub punkty, aby zagłosować na jedną akcję z sekcji “start” i/lub “stop”.
Krok 5:
Wyznaczenie akcji
Przypisz akcje do siebie i pomóż zespołowi wdrożyć zmiany w ciągu następnego sprintu.

Inne narzędzia z zakresu:
Monitorowanie postępów

Zespół

Co poszło dobrze, co można poprawić

Proste narzędzie pobudzające do refleksji nad zakończonym zadaniem, projektem, przy ocenie postępów, lub rozmowie feedbackowej. Wiele zastosowań, wszystkie związane z rozwojem. Czy jest coś, co możesz poprawić w pracy swojego zespołu?

Czytaj więcej
Zespół

Życzenia / doceniam / ryzyko / zagadki

Proste narzędzie do wykorzystania z zespołem, kiedy rozmawiacie o skończonym projekcie, sprincie, zadaniu, czy dowiezionym celu. Przydaje się też do rozmów w zespole o współpracy na co dzień. Czy wiesz, co Twój zespół postrzega jako ryzyko?

Czytaj więcej
Zespół

Matryca Kompetencji

Matryca kompetencji (skill matrix) to przedstawienie graficzne istotnych dla pracy danej osoby i całego zespołu umiejętności pracownika. Narzędzie może być w swojej formie proste, jak i mocno rozbudowane. Czy masz w swojej organizacji dostępne matryce dla stanowisk Twoich współpracowników?

Czytaj więcej
Scroll to Top